Trenutno aktivnih Gostiju: 104 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
©2010 Župa Presvetog Trojstva - Ludbreg |CMS: Joomla! | Base design: Siteground | Razvoj: Almahor Studio |
Misa za domovinu u ludbreškom svetištu
Četvrtak, 01 Srpanj 2010 17:57
Misu za domovinu u povodu Dana državnosti predvodio je ludbreški kapelan, vlč. Tihomir Kosec. Nazočnim vjernicima među kojima su bili članovi Gradskog vijeća grada Ludbrega u propovijedi je poručio kako se stupanj zrelosti jedne države, a samim time i njene politike može mjeriti po tome kakav je položaj nezaštićenih, onih najslabijih skupina drušva. Država je uspješnija ako su zaštićeni sloboda i prava građana, ako se pokazuje i ostvaruje dostojanstvo svakog čovjeka. Politika je sredstvo kako ostvariti opće dobro i u kao takva ona postaje interesom crkve kao zajednice vjernika.

Pastirima crkva važno je opće dobro svih i kad se čuje da se crkva miješa u politiku, to je izraz politikantstva. Kad dođe do toga da je društvo u krizi, kad su glave razjedinjene, onda crkva svojim proročkim duhom nastoji skrenuti pozornost na ono što je u suprotnosti s općim dobrom kao što nam je to poručeno u današnjem Evanđelju iz Isusova proročkog govora na gori. Ljudi u državi imaju pravo i potrebu živjeti u slobodi, da li je uvaženo njihovo temeljno ljudsko dostojanstvo, ljudska prava na život. To bi trebalo biti nešto o čemu bi trebalo brinuti odgovornog građanina, a osobito one koji su na vlasti i u službi naroda. Ne zaboravimo da riječ ministar dolazi iz latinskog jezika i znači služiti!

To su razlozi zbog kojih trebamo moliti za našu domovinu koju smo jako teško stekli i krvlju se namučili do slobode. Bog nas želi slobodne. Nema apsolutne slobode, slobodu nam je lakše razumjeti ako znamo da nam je Bog dao neke granice u kojima se smijemo kretati. Zato je važno imati svoju državu u čijim se granicama osjećamo slobodni, u kojoj možeš sve reći ne bojeći se da će te netko krivo shvatiti.

U društvu postoje političke raznolikosti kao odraz slobodne volje građana i crkva poštuje tu slobono izraženu volju, ne može biti protiv nečega što su ljudi slobodno oldučili. Svaka politička opcija kao izraz političke volje ima svoj legitimitet i za crkvu, ali do trenutka kad se poštuje evanđelje. Kad se ono ne poštuje crkva svojim proročkim glasom, Božjom riječi mora upozoriti na kršenje ljudskih sloboda, na ugrožavanje čovjeka, poručio je kapelan vlč. Tihomir Kosec i pozvao vjernike da se zajedno pomole za svoju domovinu, predstavnike lokalne, regionalne vlasti i za naše državnike.